Manja slova Veća slova RSSPITANJA I ODGOVORI

Interesuje me, da li postoji još uvjek vojni rok?! Čuo sam da postoji, ali kao da je to jedna vrsta dobrovoljnog prijavljivanja. Ako postoji, koji su uslovi, koje treba da ispunjava jedno odredjeno lice, da bi mogao da ide na taj vojni rok ? 

    Članom 162 Zakona o Vojsci Crne Gore regulisano je da: “ Vojnoj obavezi podliježu svi crnogorski državljani za vrijeme ratnog ili vanrednog stanja. Za vrijeme mira vojni obveznici se mogu, na principu dobrovoljnosti, pozivati na obuku radi sticanja neophodnih znanja i za obavljanje dužnosti u ratu, u trajanju najduže 60 dana u toku kalendarske godine. Ministarstvo raspisuje oglas za obuku iz stava 2 ovog člana i utvrđuje način njenog sprovođenja. Vojni obveznici iz stava 2 ovog člana za vrijeme obuke imaju pravo na novčanu naknadu. Visinu naknade iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

Na osnovu navedenog jasno je da lica iz građanstva koja imaju crnogorsko državljanstvo mogu da se prijave da dobrovoljno završe obuku u jedinicama Vojske Crne Gore. Lica koja bi uspješno završila obuku na ovaj način, a na lični zahtjev, mogu da konkurišu za prijem u službu kao vojnici po ugovoru, ili bi bili uključeni u rezervni sastav Vojske. Obuka u jedinicama Vojske bi zainteresovanima bila od značaja i prilikom zaposlenja u policiji ili agencijama koje se bave obezbjeđenjem.
Zbog postojeće ekonomske krize koja je, naravno, zahvatila i Crnu Goru, trenutno zbog nedostatka sredstava nijesmo u mogućnosti da realizujemo ovu obuku. Nakon sticanja uslova, Ministarstvo odbrane će raspisati javni oglas, o čemu ćemo blagovremeno obavijestiti Vas i širu javnost. 

Htio bih da se informišem za brata pošto je propustio prethodni konkurs koji je prošao, kako bi mogao da brat konkuriše i zaposli se kao pripadnik vojske? Pošto je služio vojni rok od godinu dana kao vojni saobraćajni policajac u Kumboru, ima sve kategorije položene i radno iskustvo kao vozač od četri godine, oženjen je ima 28 godina. Da li postoji mogućnost da se zapoli kao vojnik po ugovoru? Razumem da treba da prati sredsva informisanja ali je propustio prošli javni oglas, da li će biti skorije javnog oglasa za potrebe Vojske Crne Gore? Nije kažnjavan i niti se protiv njega vodi neki krivični postupak kako bi ga omelo da zasnuje radni odnos u državnim organu.

    Kao što ste i naveli u vašem pitanju, oglas za prijem lica iz građanstva u službu u Vojsku Crne Gore u svojstvu vojnika po ugovoru, koji je Ministarstvo odbrane objavilo u aprilu mjesecu, zatvoren je i ovih dana se završava procedura izbora i prijema kandidata.

Iskreno žalimo što Vaš brat nije propratio navedeni oglas, jer prema Vašem opisu, posjeduje kvalitete za službu u Vojsci Crne Gore, mada niste naveli da li, pored nabrojanih kvaliteta, posjeduje i potrebne školske kvalifikacije.

Očekujemo da ćemo i u narednom periodu imati uslova i potreba za popunom jedinica Vojske Crne Gore vojnicima po ugovoru, te da ćemo u poslednjem kvartalu ove godine objaviti još jedan oglas za prijem ove kategorije lica u službu u Vojsku Crne Gore.

Savjetujemo Vam, ukoliko i dalje Vaš brat bude zainteresovan za službu u Vojsci Crne Gore, da redovno pratite novosti na sajtu Ministarstva odbrane, kao i promotivne aktivnosti koje Ministarstvo i Vojska Crne Gore realizuju u cilju popularizacije vojnog poziva, kako bi ste na vrijeme uočili javni oglas i podnijeli prijavu za prijem.

Moja želja je da radim u Vojsci Crne Gore. Treniram svaki dan naporno i mislim da mogu da pređem sve vojne obuke. Trenirao sam sa pripadnicima Vojske Crne Gore i mogu da izdržim njihove trenige. Spreman sam da izvršim sve zadatke, šta bi država tražila od mene?

    Vaša želja da radite u Vojsci, i to što, kako navodite, trenirate svaki dan naporno, nisu sami po sebi dovoljni da bi smo Vas primili u službu u Vojsku Crne Gore. Pored toga, potrebno je da imate završenu srednju školu, da ste zdravi i sposobni za službu u Vojsci, te da ste i psiho-fizički sposobni za izvršavanje napornih zadataka koji se pred vojnika postavljaju.

Naravno, sve ovo ide uz objavljen javni oglas Ministarstva odbrane za prijem lica u službu u Vojsku Crne Gore u svojstvu vojnika po ugovoru, na koji je potrebno da podnesete prijavu, uz koju je potrebno priložiti svu dokumentaciju traženu oglasom.

Nažalost, Vi očigledno niste uočili javni oglas za prijem lica u službu u Vojsku Crne Gore u svojstvu vojnika po ugovoru, koji je Ministarstvo odbrane objavilo u aprilu mjesecu. Taj oglas je zatvoren i ovih dana se završava procedura izbora i prijema kandidata

Očekujemo da ćemo i u narednom periodu imati uslova i potreba za popunom jedinica Vojske Crne Gore vojnicima po ugovoru, te da ćemo u poslednjem kvartalu ove godine objaviti još jedan oglas za prijem ove kategorije lica u službu u Vojsku Crne Gore.

Savjetujemo Vam, ukoliko i dalje budete zainteresovani za službu u Vojsci Crne Gore, da redovno pratite novosti na sajtu Ministarstva odbrane, kao i promotivne aktivnosti koje Ministarstvo i Vojska Crne Gore realizuju u cilju popularizacije vojnog poziva, kako bi ste na vrijeme uočili javni oglas i podnijeli prijavu za prijem.

Htjela sam da se informišem vezano za konkurs, koji je bio u aprilu mjesecu ove godine, za vojnika po ugovoru. Da li su kandidati izabrani i kada ćete nas informisati da znamo da li smo prošli?               

    Zbog realativno složene procedure koja je potrebno da se provede prilikom izbora i prijema kandidata u službu u Vojsku Crne Gore u svojstvu vojnika po ugovoru, finalizacija javnog oglasa koji je Ministarstvo odbrane raspisalo u aprilu ove godine, još uvijek nije završena.

Sve aktivnosti koje je bilo potrebno realizovati privedene su kraju i nadamo se da će najkasnije do sredine mjeseca jula svi kandidati biti obaviješteni o rezultatima.