Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Интересује ме, да ли постоји још увјек војни рок?! Чуо сам да постоји, али као да је то једна врста добровољног пријављивања. Ако постоји, који су услови, које треба да испуњава једно одредјено лице, да би могао да иде на тај војни рок ? 

    Чланом 162 Закона о Војсци Црне Горе регулисано је да: “ Војној обавези подлијежу сви црногорски држављани за вријеме ратног или ванредног стања. За вријеме мира војни обвезници се могу, на принципу добровољности, позивати на обуку ради стицања неопходних знања и за обављање дужности у рату, у трајању најдуже 60 дана у току календарске године. Министарство расписује оглас за обуку из става 2 овог члана и утврђује начин њеног спровођења. Војни обвезници из става 2 овог члана за вријеме обуке имају право на новчану накнаду. Висину накнаде из става 4 овог члана прописује Министарство.“

На основу наведеног јасно је да лица из грађанства која имају црногорско држављанство могу да се пријаве да добровољно заврше обуку у јединицама Војске Црне Горе. Лица која би успјешно завршила обуку на овај начин, а на лични захтјев, могу да конкуришу за пријем у службу као војници по уговору, или би били укључени у резервни састав Војске. Обука у јединицама Војске би заинтересованима била од значаја и приликом запослења у полицији или агенцијама које се баве обезбјеђењем.
Због постојеће економске кризе која је, наравно, захватила и Црну Гору, тренутно због недостатка средстава нијесмо у могућности да реализујемо ову обуку. Након стицања услова, Министарство одбране ће расписати јавни оглас, о чему ћемо благовремено обавијестити Вас и ширу јавност. 

Хтио бих да се информишем за брата пошто је пропустио претходни конкурс који је прошао, како би могао да брат конкурише и запосли се као припадник војске? Пошто је служио војни рок од годину дана као војни саобраћајни полицајац у Кумбору, има све категорије положене и радно искуство као возач од четри године, ожењен је има 28 година. Да ли постоји могућност да се заполи као војник по уговору? Разумем да треба да прати средсва информисања али је пропустио прошли јавни оглас, да ли ће бити скорије јавног огласа за потребе Војске Црне Горе? Није кажњаван и нити се против њега води неки кривични поступак како би га омело да заснује радни однос у државним органу.

    Као што сте и навели у вашем питању, оглас за пријем лица из грађанства у службу у Војску Црне Горе у својству војника по уговору, који је Министарство одбране објавило у априлу мјесецу, затворен је и ових дана се завршава процедура избора и пријема кандидата.

Искрено жалимо што Ваш брат није пропратио наведени оглас, јер према Вашем опису, посједује квалитете за службу у Војсци Црне Горе, мада нисте навели да ли, поред набројаних квалитета, посједује и потребне школске квалификације.

Очекујемо да ћемо и у наредном периоду имати услова и потреба за попуном јединица Војске Црне Горе војницима по уговору, те да ћемо у последњем кварталу ове године објавити још један оглас за пријем ове категорије лица у службу у Војску Црне Горе.

Савјетујемо Вам, уколико и даље Ваш брат буде заинтересован за службу у Војсци Црне Горе, да редовно пратите новости на сајту Министарства одбране, као и промотивне активности које Министарство и Војска Црне Горе реализују у циљу популаризације војног позива, како би сте на вријеме уочили јавни оглас и поднијели пријаву за пријем.

Моја жеља је да радим у Војсци Црне Горе. Тренирам сваки дан напорно и мислим да могу да пређем све војне обуке. Тренирао сам са припадницима Војске Црне Горе и могу да издржим њихове трениге. Спреман сам да извршим све задатке, шта би држава тражила од мене?

    Ваша жеља да радите у Војсци, и то што, како наводите, тренирате сваки дан напорно, нису сами по себи довољни да би смо Вас примили у службу у Војску Црне Горе. Поред тога, потребно је да имате завршену средњу школу, да сте здрави и способни за службу у Војсци, те да сте и психо-физички способни за извршавање напорних задатака који се пред војника постављају.

Наравно, све ово иде уз објављен јавни оглас Министарства одбране за пријем лица у службу у Војску Црне Горе у својству војника по уговору, на који је потребно да поднесете пријаву, уз коју је потребно приложити сву документацију тражену огласом.

Нажалост, Ви очигледно нисте уочили јавни оглас за пријем лица у службу у Војску Црне Горе у својству војника по уговору, који је Министарство одбране објавило у априлу мјесецу. Тај оглас је затворен и ових дана се завршава процедура избора и пријема кандидата

Очекујемо да ћемо и у наредном периоду имати услова и потреба за попуном јединица Војске Црне Горе војницима по уговору, те да ћемо у последњем кварталу ове године објавити још један оглас за пријем ове категорије лица у службу у Војску Црне Горе.

Савјетујемо Вам, уколико и даље будете заинтересовани за службу у Војсци Црне Горе, да редовно пратите новости на сајту Министарства одбране, као и промотивне активности које Министарство и Војска Црне Горе реализују у циљу популаризације војног позива, како би сте на вријеме уочили јавни оглас и поднијели пријаву за пријем.

Хтјела сам да се информишем везано за конкурс, који је био у априлу мјесецу ове године, за војника по уговору. Да ли су кандидати изабрани и када ћете нас информисати да знамо да ли смо прошли?               

    Због реалативно сложене процедуре која је потребно да се проведе приликом избора и пријема кандидата у службу у Војску Црне Горе у својству војника по уговору, финализација јавног огласа који је Министарство одбране расписало у априлу ове године, још увијек није завршена.

Све активности које је било потребно реализовати приведене су крају и надамо се да ће најкасније до средине мјесеца јула сви кандидати бити обавијештени о резултатима.