Manja slova Veća slova RSSMINISTARSTVO ODBRANE

Jovana Tomaševića 29

81000 Podgorica

Crna Gora

E-mail adresa za prijem elektronske pošte: arhiva@mod.gov.me


Prijavnica

Telefon: +382 20 483 507

 

Kabinet ministra

Telefon: +382 20 483 561

Fax: +382 20 224 702

E-mail: kabinet@mod.gov.me

Adresa: Jovana Tomaševića 29

 

 

 

General major Dragutin Dakić - načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore

Telefon: +382 20 246 396

Fax: +382 20 224 747

E-mail: kabinetngs@mil.me

Adresa: Jovana Tomaševića 29

 

Nada Ulićević - sekretar Ministarstva odbrane

Telefon: +382 20 224 627

Fax: +382 20 224 369

Adresa: Jovana Tomaševića 29

 

General major Rajko Pešić - direktor Direktorata za politiku i planiranje odbrane

Telefon: +382 20 243 051

Fax: +382 20 246 483

E-mail: policy@mod.gov.me

Adresa: Jovana Tomaševića 29

 

Mihailo Volkov - direktor Direktorata za ljudske resurse

Telefon: +382 20 224 234

Fax: +382 20 245 628

Adresa: Jovana Tomaševića 29

 

Alma Ljuljanaj-Jovićević -  direktorica Direktorata za materijalne resurse

Telefon: +382 20 483 297

Fax: +382 20 483 535

Adresa: Jovana Tomaševića 29

 


Biro za odnose sa javnošću

Telefon:+382 20 483 181

Fax: +382 20 241 375

Mail: pr@mod.gov.me

Adresa: Jovana Tomaševića 29

 

 

Služba za administrativne pomoćne i druge poslove

Telefon: +382 20 483 223

Fax: +382 20 483 414

Adresa: Jovana Tomaševića 29

 

 

Služba za finansijsko poslovanje

Telefon: +382 20 265 317

Fax: +382 20 265 071

Adresa: Đoka Miraševića 15

 

Direkcija za nabavke

Telefon: +382 20 486 073/ +382 20 483 403

Fax: +382 20 486 073

Adresa: Vaka Đurović  55

 

Odjeljenje za normativnu djelatnost 

Telefon: +382 20 483 698

Fax: +382 20 483 698

Adresa: Jovana Tomaševića 29

 

Odjeljenje za inspekcijski nadzor

Telefon: +382 20 483 422

Fax: +382 20 265 313

Adresa: Đoka Miraševića 15

 

Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Telefon: +382 20 265 309

Fax: +382 20 265 309

Adresa: Đoka Miraševića 15