Manja slova Veća slova RSSGeneral major Rajko Pešić - generalni direktor Direktorata za politiku i planiranje odbrane

mod


General major Rajko Pešić je rođen 14. aprila 1973. u Bijelom Polju, gdje je završio osnovnu školu 1987.godine. Vojnu gimnaziju u Beogradu završava 1991.godine. Diplomirao je na Vojnoj akademiji kopnenih snaga kao oficir oklopnih jedinica 1995. Godine, kada je proizveden u čin potporučnika.

Nakon toga je završio više kurseva za stručno osposobljavanje, od kojih su najznačajniji Kurs za komandante oklopnih bataljona 2004.godine, kurs za štabne oficire u multinacionalnim brigadama i kurs za vojne posmatrače Ujedinjenih nacija 2006.godine, i taktički engleski kurs 2007.godine. Završio je Ratni koledž kopnenih snaga u Sjedinjenim Američkim Državama 2012.godine.

Svoju vojnu karijeru je započeo 1995. u 5. motorizovanoj brigadi Podgoričkog korpusa, gdje do 2004.godine obavlja dužnosti komandira tenkovskog voda i tenkovske čete, te zamjenika komandanta i zastupnika komandanta oklopnog bataljona. Od 2004. do 2006.godine obavlja dužnosti u 568. Centru za obuku Podgoričkog korpusa kao oficir za operativne poslove, obuku i planiranje. 

Na mjesto oficira za obrazovanje u Odsjeku za obuku (J-7) u Generalštabu Vojske Crne Gore postavljen je 2006. godine, a u julu 2007. preuzeo je dužnost oficira u Odsjeku za vojno-vojnu saradnju (J-5) u Generalštabu Vojske Crne Gore. Istovremeno je obavljao dužnost sekretara Savjeta za odbranu i bezbjednost do avgusta 2008.godine.

U periodu od avgusta 2008. do juna 2011. služio je kao prvi izaslanik odbrane Crne Gore u Sjedinjenim Američkim Državama. Po završetku Ratne škole u SAD-u 2012.godine preuzima dužnost savjetnika ministra odbrane za vojna pitanja do aprila 2015.godine, kada preuzima dužnost zamjenika načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore. Na dužnost Vojnog predstavnika Crne Gore pri NATO i EU u Briselu postavljen je 31. marta 2017. i tu dužnost obavlja do 31. marta 2020.godine, od kada preuzima dužnost generalnog direktora Direktorata za politiku i planiranje odbrane u Ministarstvu odbrane. 

U čin general-majora unaprijeđen je 1. maja 2020.godine.

General major Pešić je odlikovan je medaljom Sjedinjenih Američkih Država Legion of merit (degree of officer).

Nije oženjen i živi u Podgorici.