Manja slova Veća slova RSSSaradnja sa NVO

27.01.2021.

Javni poziv NVO

J A V N I P O Z I V nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti promocije Vojske Crne Gore i vojnog poziva „Nauči o Vojsci Crne Gore“.

02.06.2020.

Obavještenje o Javnom pozivu NVO - RSBUN 1325 - žene, mir i bezbjednost (2019-2022}

Ministarstvo odbrane, obavještava da, na osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce u Međuresorskoj radnoj grupi za praćenje realizacije Programa za period 2019-2020. iz Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 – žene, mir i bezbjednost (2019-2022), izradu praćenje sprovođenja novog programa za period 2021-2022, broj 06011-056/20-3390, objavljenog 15. maja 2020. godine, nevladine organizacije nijesu predložile predstavnika/cu.

03.04.2020.

Javni poziv na konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme Sektorske analize i Nacrt sektorske analize

Javni poziv na konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme Sektorske analize i Nacrt sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2021. godini,

04.03.2020.

Javni konkursi za finansiranje projekata i programa NVO

Javni konkursi za finansiranje projekata i programa NVO

07.02.2020.

Obaviještenje u vezi Javnih poziva nevladinim organizacijama objavljenim 22. januara 2020. godine

Obaviještenje u vezi Javnih poziva nevladinim organizacijama objavljenim 22. januara 2020. godine

22.01.2020.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2020. godini u oblasti promocije Vojske Crne Gore i vojnog poziva

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2020. godini u oblasti promocije Vojske Crne Gore i vojnog poziva

22.01.2020.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2020. godini u oblasti evropskih i evroatlantskih integracija Crne Gore

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2020. godini u oblasti evropskih i evroatlantskih integracija Crne Gore

09.05.2019.

Izvještaj sa javnih konsultacija u vezi sa nacrtom sektorskih analiza za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2020. godini

Izvještaj sa javnih konsultacija u vezi sa nacrtom sektorskih analiza za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2020. godini

22.04.2019.

Dopuna dokumentacije za javni konkurs: Uloga i značaj Vojske Crne Gore - ''Vojska Crne Gore – tvoj izbor''

Ministarstvo odbrane, na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama (''Službeni list CG'', br. 39/11 i 37/17), objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na javni konkurs: Uloga i značaj Vojske Crne Gore - ''Vojska Crne Gore – tvoj izbor'', za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblasti odbrane i edukacije mladih, broj 806-2093/19 od 14.3.2019. godine, sa naznakom utvrđenih nedostataka koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju, i to:

17.04.2019.

Javni poziv na konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama

Ministarstvo odbrane objavljuje javni poziv na konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme sektorskih analiza za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti odbrane, u 2020. godini