Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

ЈАВНИ ОГЛАС за попуну упражњених формацијских мјеста на неодређено вријеме пријемом лица на службу у Војсци Црне Горе

Датум објаве: 16.07.2008 10:31 | Аутор: Конкурси

Испис Штампај страницу


На основу члана 32 став 1 Закона о Војсци Црне Горе (Службени лист РЦГ, број 47/2007), Министарство одбране расписује


Ј А В Н И О Г Л А С

За попуну упражњених формацијских мјеста војника по уговору на одређено вријеме пријемом у професионалну војну службу по уговору лица из грађанства и то :

1. У Лаку пјешадијску бригаду (мјесто службовања Никшић) :
а) у пјешадији ............................................ 60 извршилаца
2. У Бригаду за специјалне операције (мјеста службовања Даниловград) :

а) у пјешадији (војна полиција) ....................... 14 извршилаца
б) у вези ................................................... 5 извршилаца
ц) у инжињерији :
- возач грађевинских машина ................. 17 извршилаца
- пионир .............................................. 5 извршилаца
- послужилац моста ............................... 21 извршилац
- маскирац .......................................... 8 извршилаца
д) у АБХ-одбрани ....................................... 7 извршилаца
е) у саобраћајној служби (за дужности возача).. 26 извршилаца

3. У Бригаду за специјалне операције (мјесто службовања Колашин) :
а) у пјешадији ............................................ 36 извршилаца
4. У Морнаричку базу (мјесто службовања Бар):

а) у поморству ...................................... 18 извршилаца
б) у техничкој служби :
- моториста ...................................... 7 извршилаца
- послужилац гасне турбине .................. 2 извршиоца
- послужилац мотора ........................... 1 извршилац
- електричар ....................................... 1 извршилац
ц) у интендансткој служби :
- пекар ............................................ 1 извршилац
- бродски конобар ............................. 2 извршиоца
- кувар ............................................ 1 извршилац
д) у саобраћајној служби :
- возач ............................................ 4 извршиоца
5. У Чету војне полиције (мјесто службовања Подгорица):
а) у пјешадији (војна полиција) .................... 7 извршилаца
Општи услови огласа:

- да је лице црногорски држављанин;
- да је здравствено способно за војну службу (утврђује надлежна војнољекарска комисија);
- да има одговарајућу школску спрему;
- да није осуђивано на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци;
- да се против њега не води кривични поступак за кривично дјело које се гони по службеној дужности;
- да му правоснажном пресудом није забрањено обављање одређене дјелатности, односно дужности;
- да му у посљедње три године није престала служба у државном органу или правном лицу због теже повреде службене дужности;

Посебни услови:

- да има завршену средњу школу (најмање ИИИ степен);
- да није старије од 34 године живота;
- кандидати који конкуришу за возаче морају имати положен возачки испит за Ц категорију;

Уз молбу се прилажу сљедећа документа :

- аутобиографија;
- извод из матичне књиге рођених (да није старији од шест мјесеци);
- увјерење о држављанству (да није старије од шест мјесеци);
- овјерена копија свједочанства или дипломе о завршеној школи;
- увјерење надлежног суда да се против кандидата не води судски поступак;
- овјерена копија возачке дозволе за кандидате који конкуришу за дужности возача;
- тачна адреса и број телефона;

Непотпуне пријаве неће се разматрати.

Начин подношења молбе:

- за пријем у Лаку пјешадијску бригаду молбе се подносе у касарни Маслине у Подгорици Војна пошта бр.5010 Подгорица;
- за пријем у Бригаду за специјалне операције молбе се подносе у касарни у Даниловграду Војна пошта бр.5020 Даниловград;
- за пријем у Морнаричку базу молбе се подносе у касарни у Бару Војна пошта бр.5050 Бар;
- за пријем у Чету војне полиције молбе се подносе у касарни Маслине Војна пошта бр.3050 Подгорица;
Молбе се достављају командама наведених јединица са назнаком за оглас.

Кандидати који испуњавају услове огласа упућују се на оцјену здравствене способности код надлежне војнољекарске комисије у Подгорици.

Оглас остаје отворен 30 дана од дана објављивања у средствима јавног информисања.

Одлуку о пријему у службу доноси министар одбране, а о избору кандидати ће бити благовремено обавјештени.

За кандидате који буду примљени на службу у Војсци закључује се уговор за период од једне године и одређује пробни рад у трајању од три мјесеца ради провјере оспособљености за дужности за које су примљени на службу.