Manja slova Veća slova RSS
>

JAVNI OGLAS

Datum objave: 04.09.2008 18:30 | Autor: Konkursi

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32 stav 1 Zakona o Vojsci Crne Gore (Službeni list RCG, broj 47/2007), Ministarstvo odbrane raspisuje

JAVNI OGLAS

Za popunu upražnjenih formacijskih mjesta vojnika po ugovoru na određeno vrijeme prijemom u profesionalnu vojnu službu po ugovoru lica iz građanstva i to :

1. U Laku pješadijsku brigadu (mjesto službovanja Nikšić) :
a) u pješadiji ............................................ 60 izvršilaca


2. U Brigadu za specijalne operacije (mjesta službovanja Danilovgrad) :

a) u pješadiji (vojna policija) ....................... 14 izvršilaca
b) u vezi ................................................... 5 izvršilaca
c) u inžinjeriji :
- vozač građevinskih mašina ................. 17 izvršilaca
- pionir .............................................. 5 izvršilaca
- poslužilac mosta ............................... 21 izvršilac
- maskirac .......................................... 8 izvršilaca
d) u ABH-odbrani ....................................... 7 izvršilaca
e) u saobraćajnoj službi (za dužnosti vozača).. 26 izvršilaca


3. U Brigadu za specijalne operacije (mjesto službovanja Kolašin) :
a) u pješadiji ............................................ 36 izvršilaca


4. U Mornaričku bazu (mjesto službovanja Bar):

a) u pomorstvu ...................................... 18 izvršilaca
b) u tehničkoj službi :
- motorista ...................................... 7 izvršilaca
- poslužilac gasne turbine .................. 2 izvršioca
- poslužilac motora ........................... 1 izvršilac
- električar ....................................... 1 izvršilac

c) u intendanstkoj službi :
- pekar ............................................ 1 izvršilac
- brodski konobar ............................. 2 izvršioca
- kuvar ............................................ 1 izvršilac

d) u saobraćajnoj službi :
- vozač ............................................ 4 izvršioca


5. U Četu vojne policije (mjesto službovanja Podgorica):
a) u pješadiji (vojna policija) ................... 7 izvršilaca


Opšti uslovi oglasa:

- da je lice crnogorski državljanin;
- da je zdravstveno sposobno za vojnu službu (utvrđuje nadležna vojnoljekarska komisija);
- da ima odgovarajuću školsku spremu;
- da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci;
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti;
- da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određene djelatnosti, odnosno dužnosti;
- da mu u posljednje tri godine nije prestala služba u državnom organu ili pravnom licu zbog teže povrede službene dužnosti;


Posebni uslovi:

- da ima završenu srednju školu (najmanje III stepen);
- da nije starije od 34 godine života;
- kandidati koji konkurišu za vozače moraju imati položen vozački ispit za C kategoriju;


Uz molbu se prilažu sljedeća dokumenta :

- autobiografija;
- izvod iz matične knjige rođenih (da nije stariji od šest mjeseci);
- uvjerenje o državljanstvu (da nije starije od šest mjeseci);
- ovjerena kopija svjedočanstva ili diplome o završenoj školi;
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi sudski postupak;
- ovjerena kopija vozačke dozvole za kandidate koji konkurišu za dužnosti vozača;
- tačna adresa i broj telefona;

Nepotpune prijave neće se razmatrati.


Način podnošenja molbe:

- za prijem u Laku pješadijsku brigadu molbe se podnose u kasarni Masline u Podgorici Vojna pošta br.5010 Podgorica;
- za prijem u Brigadu za specijalne operacije molbe se podnose u kasarni u Danilovgradu Vojna pošta br.5020 Danilovgrad;
- za prijem u Mornaričku bazu molbe se podnose u kasarni u Baru Vojna pošta br.5050 Bar;
- za prijem u Četu vojne policije molbe se podnose u kasarni Masline Vojna pošta br.3050 Podgorica;

Molbe se dostavljaju komandama navedenih jedinica sa naznakom za oglas.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa upućuju se na ocjenu zdravstvene sposobnosti kod nadležne vojnoljekarske komisije u Podgorici.

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Odluku o prijemu u službu donosi ministar odbrane, a o izboru kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

Za kandidate koji budu primljeni na službu u Vojsci zaključuje se ugovor za period od jedne godine i određuje probni rad u trajanju od tri mjeseca radi provjere osposobljenosti za dužnosti za koje su primljeni na službu.