Manja slova Veća slova RSS
>

J A V N I O G L A S

Datum objave: 23.06.2009 12:03 | Autor: Konkursi

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32 stav 1 Zakona o Vojsci Crne Gore (Službeni list RCG, broj 47/2007), Ministarstvo odbrane raspisuje
J A V N I O G L A SZa popunu upražnjenih formacijskih mjesta prijemom lica na službu u Vojsci Crne Gore na neodređeno vrijeme oficira i podoficira i to:


1. Komandir tima u vodu specijalnih snaga Brigade kopnene vojske, mjesto službovanja Danilovgrad, jedan izvršilac.

2. Pilot u helikopterskom odjeljenju Vazduhoplovne baze, mjesto službovanja Podgorica, jedan izvršilac.

3. Referent za fizičku obuku u komadi Vazduhoplovne baze, mjesto službovanja Podgorica, jedan izvršilac.

4. Instruktor informatike u Centru za obuku, mjesto službovanja Danilovgrad, jedan izvršilac.

5. Muzičar saksofon alt u Vojnom orkestru Počasne garde, mjesto službovanja Podgorica, jedan izvršilac.

6. Instruktor u odjeljenju instruktora Brigade kopnene vojske, mjesto službovanja Danilovgrad, jedan izvršilac.


7. Tehničar za helikopter i motor u Vazduhoplovnoj bazi, mjesto službovanja Podgorica, dva izvršioca.

8. Tehničar za vazduhoplovnu opremu u Vazduhoplovnoj bazi, mjesto službovanja Podgorica, jedan izvršilac.

9. Logistički starješina u logističkoj četi skladišnoj Logističke baze, mjesto službovanja Nikšić, jedan izvršilac.

10. Muzičar flauta pikolo u Vojnom orkestru Počasne garde, mjesto službovanja Podgorica, jedan izvršilac.

11. Muzičar oboa u Vojnom orkestru Počasne garde, mjesto službovanja Podgorica, jedan izvršilac.

12. Muzičar tenor u Vojnom orkestru Počasne garde, mjesto službovanja Podgorica, jedan izvršilac.

13. Muzičar truba II u Vojnom orkestru Počasne garde, mjesto službovanja Podgorica, jedan izvršilac.

14. Muzičar trombon II u Vojnom orkestru Počasne garde, mjesto službovanja Podgorica, jedan izvršilac.


Opšti uslovi oglasa:

- da je lice crnogorski državljanin;
- da je zdravstveno sposobno za vojnu službu (utvrđuje nadležna vojnoljekarska komisija);
- da ima odgovarajuću školsku spremu;
- da nije osuđivano na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci;
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti;
- da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje određene djelatnosti, odnosno dužnosti;
- da mu u poslednje tri godine nije prestala služba u državnom organu ili pravnom licu zbog teže povrede službene dužnosti;


Posebni uslovi:

- za formacijsko mjesto oficira pod rednim brojem 1, završena vojna akademija kopnene vojske;
- za formacijsko mjesto oficira pod rednim brojem 2, završena vazduhoplovna vojna akademija, profesionalni pilot helikoptera; završen kurs nastavnika letjenja i kurs probnog pilota; prva kategorija stručne osposobljenosti pilota;
- za formacijsko mjesto oficira pod rednim brojem 3, visoka stručna sprema - VII stepen, završen fakultet za fizičku kulturu, profesor fizičke kulture, radno iskustvo od 2 godine;
- za formacijsko mjesto oficira pod rednim brojem 4, visoka stručna sprema - VII stepen, završen mašinski fakultet, proizvodni smjer;
- za formacijsko mjesto oficira pod rednim brojem 5, visoka stručna sprema -VII stepen, završena muzička akademija, duvački odsjek, instrumentalista;
- za formacijsko mjesto podoficira pod rednim brojem 6, završena srednja vojna škola i da nije starije od 32 godine;
- za formacijsko mjesto podoficira pod rednim brojem 7, završena mašinska škola IV stepen i iskustvo u radu na održavanju vazduhoplova;
- za formacijsko mjesto podoficira pod rednim brojem 8, završena elektrotehnička škola IV stepen i iskustvo u radu sa akumulatorima;
- za formacijsko mjesto podoficira pod rednim brojem 9, završena ekonomska škola IV stepen;
- za formacijska mjesta podoficira pod rednim brojem 10,11,12,13 i 14, završena srednja muzička škola, duvački odsjek, instrumentalist.
- Za formacijska mjesta muzičara, u postupku izbora lica predviđena je audicija pred odgovarajućom komisijom;
- Probni rad u trajanju od tri mjeseca za sva formacijska mjesta;


Uz molbu se prilažu sledeća dokumenta:


- Autobiografija;
- Izvod iz matične knjige rođenih ( da nije stariji od 6 mjeseci );
- Uvjerenje o državljanstvu ( da nije starije od 6 mjeseci );
- Ovjerena kopija diplome, odnosno svjedočanstva o školskoj spremi;
- Uvjerenje nadležnosg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični posupak;
- Tačna adresa i broj telefona;
- Dokazi za posebne uslove iz oglasa ( osim o zdravstvenoj sposobnosti ).


Prijave na oglas podnose se u roku od 15 ( petnaest) dana od dana objavljivanja na adresu: Ministarsvo odbrane, Podgorica, ul. Jovana Tomaševića br.29, sa naznakom za oglas.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, upućuju se na ocjenu zdravstvene sposobnosti kod nadležne vojnoljekarske komisije u Podgorici.


Download