Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Ј А В Н И О Г Л А С

Датум објаве: 23.06.2009 12:03 | Аутор: Конкурси

Испис Штампај страницу


На основу члана 32 став 1 Закона о Војсци Црне Горе (Службени лист РЦГ, број 47/2007), Министарство одбране расписује


Ј А В Н И О Г Л А С

За попуну упражњених формацијских мјеста пријемом лица на службу у Војсци Црне Горе на неодређено вријеме официра и подофицира и то:

1. Командир тима у воду специјалних снага Бригаде копнене војске, мјесто службовања Даниловград, један извршилац.

2. Пилот у хеликоптерском одјељењу Ваздухопловне базе, мјесто службовања Подгорица, један извршилац.

3. Референт за физичку обуку у комади Ваздухопловне базе, мјесто службовања Подгорица, један извршилац.

4. Инструктор информатике у Центру за обуку, мјесто службовања Даниловград, један извршилац.

5. Музичар саксофон алт у Војном оркестру Почасне гарде, мјесто службовања Подгорица, један извршилац.

6. Инструктор у одјељењу инструктора Бригаде копнене војске, мјесто службовања Даниловград, један извршилац.

7. Техничар за хеликоптер и мотор у Ваздухопловној бази, мјесто службовања Подгорица, два извршиоца.

8. Техничар за ваздухопловну опрему у Ваздухопловној бази, мјесто службовања Подгорица, један извршилац.

9. Логистички старјешина у логистичкој чети складишној Логистичке базе, мјесто службовања Никшић, један извршилац.

10. Музичар флаута пиколо у Војном оркестру Почасне гарде, мјесто службовања Подгорица, један извршилац.

11. Музичар обоа у Војном оркестру Почасне гарде, мјесто службовања Подгорица, један извршилац.

12. Музичар тенор у Војном оркестру Почасне гарде, мјесто службовања Подгорица, један извршилац.

13. Музичар труба ИИ у Војном оркестру Почасне гарде, мјесто службовања Подгорица, један извршилац.

14. Музичар тромбон ИИ у Војном оркестру Почасне гарде, мјесто службовања Подгорица, један извршилац.

Општи услови огласа:

- да је лице црногорски држављанин;
- да је здравствено способно за војну службу (утврђује надлежна војнољекарска комисија);
- да има одговарајућу школску спрему;
- да није осуђивано на безусловну казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци;
- да се против њега не води кривични поступак за кривично дјело које се гони по службеној дужности;
- да му правоснажном пресудом није забрањено обављање одређене дјелатности, односно дужности;
- да му у последње три године није престала служба у државном органу или правном лицу због теже повреде службене дужности;

Посебни услови:

- за формацијско мјесто официра под редним бројем 1, завршена војна академија копнене војске;
- за формацијско мјесто официра под редним бројем 2, завршена ваздухопловна војна академија, професионални пилот хеликоптера; завршен курс наставника летјења и курс пробног пилота; прва категорија стручне оспособљености пилота;
- за формацијско мјесто официра под редним бројем 3, висока стручна спрема - ВИИ степен, завршен факултет за физичку културу, професор физичке културе, радно искуство од 2 године;
- за формацијско мјесто официра под редним бројем 4, висока стручна спрема - ВИИ степен, завршен машински факултет, производни смјер;
- за формацијско мјесто официра под редним бројем 5, висока стручна спрема -ВИИ степен, завршена музичка академија, дувачки одсјек, инструменталиста;
- за формацијско мјесто подофицира под редним бројем 6, завршена средња војна школа и да није старије од 32 године;
- за формацијско мјесто подофицира под редним бројем 7, завршена машинска школа ИВ степен и искуство у раду на одржавању ваздухоплова;
- за формацијско мјесто подофицира под редним бројем 8, завршена електротехничка школа ИВ степен и искуство у раду са акумулаторима;
- за формацијско мјесто подофицира под редним бројем 9, завршена економска школа ИВ степен;
- за формацијска мјеста подофицира под редним бројем 10,11,12,13 и 14, завршена средња музичка школа, дувачки одсјек, инструменталист.
- За формацијска мјеста музичара, у поступку избора лица предвиђена је аудиција пред одговарајућом комисијом;
- Пробни рад у трајању од три мјесеца за сва формацијска мјеста;
Уз молбу се прилажу следећа документа:

- Аутобиографија;
- Извод из матичне књиге рођених ( да није старији од 6 мјесеци );
- Увјерење о држављанству ( да није старије од 6 мјесеци );
- Овјерена копија дипломе, односно свједочанства о школској спреми;
- Увјерење надлежносг суда да се против кандидата не води кривични посупак;
- Тачна адреса и број телефона;
- Докази за посебне услове из огласа ( осим о здравственој способности ).

Пријаве на оглас подносе се у року од 15 ( петнаест) дана од дана објављивања на адресу: Министарсво одбране, Подгорица, ул. Јована Томашевића бр.29, са назнаком за оглас.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Кандидати који испуњавају услове огласа, упућују се на оцјену здравствене способности код надлежне војнољекарске комисије у Подгорици.

Доwнлоад