Manja slova Veća slova RSS
>

U toku je istraživanje u okviru projekta ‘Izrada nultog stanja na Sinjajevini'

U toku je istraživanje u okviru projekta ‘Izrada nultog stanja na Sinjajevini
Datum objave: 18.07.2020 11:52 | Autor: Biro za odnose sa javnošću MO

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo odbrane u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma sprovodi istraživanje kako bi se utvrdilo nulto stanje na Sinjajevini. To je definisano odlukom Vlade iz septembra prošle godine, kojom je na toj planini formiran vježbovno-strelišni vojni poligon.

 
Ljiljana Đerković, savjetnica za zaštitu životne sredine u Ministarstvu odbrane je kazala da izrada nultog stanja, kao i obezbjeđenje programa za kasniji monitoring segmenata životne sredine, zahtijeva interdisciplinarni pristup. Stoga su u projekat uključene sve relevantne institucije, a prije svega Centar za ekotoksikološka ispitivanja koji je zadužen za monitoring vazduha, zemlje, buke i radijacije. 

‘Do sada je Centar za ekotoksikološka ispitivanja postavljanjem mobilne stanice na lokaciju poligona izvršio monitoring kvaliteta ambijentalnog vazduha. Takođe, izvršeno je ispitivanje nivoa buke u životnoj sredini, dok je sa više lokacija uzorkovana zemlja. U toku su fizičko - hemijske analize i obrada podataka. Uzorci zemlje će pored standardnih analiza na teške metale, organske i druge kontaminente, biti ispitani i na nivo radioaktivnosti’, kazala je Đerković i dodala da se taj izvještaj može očekivati krajem mjeseca. 

U toku su pripreme za monitoring kvaliteta vode, dok je na terenu tim od 15 eksperata, iz različitih institucija, zadužen za biodiverzitet.

Danka Caković, profesorica na Prirodno matematičkom fakultetu, botaničarka i koordinatorka projekta kaže da se sa istraživanjem počelo prije više od dvije sedmice. 'Ekipa je veoma kvalitetna. Pokrivene su sve važnije oblasti, veće grupe. Istražuju se sisari, ptice, gmizavci, vodozemci, mahovine, lišajevi. Radiće se istraživanje pećina i istražuju se biljke i staništa', istakla je Caković. 
 
Ona je dodala da su prije nekoliko godina rađena intenzivna istraživanja na Sinjajevini, zato šta je pripremana studija zaštite te planine, kao regionalnog parka. 'Na osnovu dosadašnjih podataka možemo da kažemo da je biodiverzitet Sinjajevine veoma bogat, da je dobro očuvan, da su staništa reprezentativna, postoje endemične vrste, a postoje i one vrste koje su značajne na nacionalnom I međunarodnom nivou u smislu zaštićenih vrsta. To su u stvari staništa koja se nalaze na spisku Habitat direktive. Da bi bilo jasnije, riječ je o najvažnijem dokumentu u oblasti zaštite životne sredine u Evropskoj uniji. Mogu da kažem da je sigurno 90 % Sinjajevine pokriveno tim važnim staništima i da imaju izuzetno dobru reprezentativnost', kazala je Caković. Za izradu izvještaja sa kvalitetnim presjekom stanja biodiverziteta i njegove očuvanosti je, prema njenim riječima, potrebno mjesec i po.

Svi ti podaci biće korišćeni i u procesu kandidovanja Sinjajevine u Evropsku ekološku mrežu Natura 2000, podsetila je Đerković i dodala da ‘u svim zemljama u kojima je uspostavljena mreža Natura 2000, vojska je važan učesnik. Rukovodeći se time naše ministarstvo je uložilo značajna sredstva za potrebe istraživanja nultog stanja biodiverziteta i određena dopunska istraživanja u skladu sa standardima Natura 2000, kako bi se vojni poligon u budućnosti mogao organizovati tako da se Sinjajevina uključi u tu ekološku mrežu.’

Dobijeni podaci precizno će prikazati nulto stanje životne sredine na Sinjajevini o čemu će javnost blagovremeno biti obaviještena.

FOTO I VIDEO: https://www.flickr.com/photos/vladacg/albums

Biro za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane