Manja slova Veća slova RSS
>

Konstantno raste broj žena u Vojsci Crne Gore

Konstantno raste broj žena u Vojsci Crne Gore
Datum objave: 31.10.2020 11:11 | Autor: Biro za odnose sa javnošću MO

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore obilježavaju dvadesetu godišnjicu od donošenja Rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 ,,Žene, mir i bezbjednost’’ sa značajnim rezultatima. „Procenat žena u Vojsci je povećan na 12,93%, što je veliki uspjeh Ministarstva odbrane, posebno imajući na umu da je taj procenat neposredno prije stupanja u NATO bio 9,09%“, poručio je direktor Direktorata za ljudske resurse, Mihailo Volkov.


mod
Volkov

On je kazao da je rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1325 - ,,Žene, mir i bezbjednost’’ dokument koji je postavio temelje za bolju integraciju rodne perspektive u miru i bezbjednosti širom međunarodne zajednice. Njen poseban značaj, istakao je, ogleda se u činjenici da poziva na povećanje učešća žena u procesima donošenja odluka, sprječavanja konflikata, postkonfliktnim procesima, mirovnim pregovorima i operacijama. 

Ministarstvo odbrane, u donošenju nacionalnih akcionih planova za primjenu Rezolucije 1325 SBUN ima ulogu inicijatora i nosioca u izradi i izvještavanju o realizaciji propisanih aktivnosti. U cilju efikasnijeg sprovođenja Akcionog plana, formirana je Međuresorska radna grupa, koju pored predstavnika Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore čine i relevantni predstavnici drugih državnih organa i institucija, koji pružaju punu podršku u efikasnijem sprovođenju tih aktivnosti. Volkov je istakao da je u tom procesu Ministarstvo odbrane do sada donijelo dva nacionalna akciona plana, koji su uspješno sprovedeni. 

“Broj žena u mirovnim misijama je 13, od čega je jedna pripadnica učestvovala dva puta. Koliko je značajan napredak, govori i činjenica da je u ranijim godinama bilo kontigenata u čijem sastavu nije bila niti jedna žena. Sada je situacija toliko promijenjena da smo nedavno imali pet žena koje su istovremeno učestvovale u nekoj od mirovnih misija, što je najveći broj raspoređenih pripadnica do sada”, istakao je Volkov. 

Govoreći o uspjesima, Volkov je posebno istakao da je zabilježen rast kada je riječ o profesionalnim vojnim licima, ali i povećanom broju žena na komandnim dužnostima. “Posebno smo ponosni na činjenicu, da se oficirka Vojske Crne Gore, majorica Sanja Pejović, nalazi na dužnosti savjetnice za rodne perspektive komandanta NATO Savezničke komande za operacije (SHAPE), sa sjedištem u Monsu u Kraljevini Belgiji”, poručio je Volkov. 

On je dodao rodna perspektiva u Ministarstvu odbrane postala dio svih politika i procesa u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Takođe, uspostavljena je značajna struktura mehanizama koji predstavljaju podršku i pokretače tih promjena. “Želim da istaknem da će, kako do sada, tako i u narednom periodu, Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore biti dosljedni partneri u promociji ciljeva Rezolucije i pružiti puni doprinos u njihovoj realizaciji”, zaključio je Volkov. 
 
Biro za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane